hero

Universiteit Leiden

Diverse websites, e-mailmarketing

bel met Kees 071 - 51 33 371

Voor goede samenwerking geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. De Universiteit Leiden heeft als grote organisatie op online gebied zelf in veel in huis. Er is een eigen ontwikkelteam, uitgebreide redactie en marketingondersteuning. Voor zaken waar geen kennis of kunde over is of waar gewoon geen handen voor zijn, springt Kees regelmatig bij.

Corporate online huisstijl

De universitaire website is aan vernieuwing toe. Aan het interne ontwikkelteam is het de taak om de veelsoortige informatie voor de verschillende doelgroepen op een goede manier te ontsluiten. Op basis van ervaring, kennis en onderzoek maakten zij een nieuwe opzet.

De nieuwe website moet een waardige grafische vormgeving krijgen. In een aantal workshops onderzochten we wat er voor goeds binnen het universitaire web lag en wat er vooral moest verdwijnen. We bekeken wat er mogelijk en wenselijk was. Op basis van de resultaten geven we een set templates vorm. Deze templates leggen de basis voor het online huisstijl hand’boek’. De homepage en andere centrale pagina’s worden in de komende maanden als eerste naar de nieuwe opzet opgebouwd. Vervolgens worden dieper gelegen delen van de website aangepakt.

Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
background
background
background
background

Websites en facebook-app

Regelmatig bouwen we universitaire websites met een bepaald doel of voor een bepaalde doelgroep.  We noemen er een paar. Voor de werving van mastersstudenten gaven we Masters in Leiden vorm. Ter ondersteuning van de corporate branding maakten we Leer ons Kennen: een website waar periodiek een wetenschapper en zijn onderzoek op een aantrekkelijke manier over het voetlicht gebracht worden. 

Voor de winnaars van de Academische Jaarprijs bouwden we Antibiotica Gezocht, een website met het doel kennis over antibiotica uit te dragen aan een breed publiek.

Voor de werving van masterstudenten zet de Universiteit Leiden onder andere in op Facebook. Voor de voorlichtings- en meeloopdagen maakte Kees een facebook-app waarmee het programma in een eigen template, via het eigen cms op Facebook geplaatst kan worden.

Universiteit Leiden

Studentenwerving via e-mail

Universiteit Leiden zet al sinds het bestaan van e-mail het medium in voor het werven van studenten. De mogelijkheden voor een targeted benadering zijn de laatste jaren enorm toegenomen. In theorie zou je dus tientallen verschillende e-mails aan tientallen verschillende doelgroepprofielen kunnen sturen. Echter, dan moet je ook voor al die doelgroepen content produceren. Content maken kost bloed, zweet en tranen; daarvan is altijd te weinig. Het komt er dus aan op keuzes.

Met het wervingsteam maakten we een haalbaar plan voor het komende academisch jaar. Ook gaven we een aantal flexibele mailtemplates vorm. En tenslotte springen we indien nodig bij voor opmaak en verzending.

Universiteit Leiden

Trainingen

Het online marketingteam werd door Kees bijgespijkerd op het gebied van GoogleAnalytics. En de grote groep universitaire nieuwsbriefschrijvers, contentpublicisten en webpagina-updaters kreeg van Kees een workshop online storytelling.