hero

Maxlead

Samen online, samen thuis

bel met Kees™ 071 - 51 33 371

Maxlead is één van de groten als het gaat om online marketing, online advertising, digital analytics, content marketing en SEO. Ze helpen opdrachtgevers bij sales en het verwerven van leads. Bij Maxlead zit partnership het bedrijfs-dna. Samenwerking op celniveau. Iedere vezel ademt teamwork. Toen het tijd werd voor een nieuwe website zocht Maxlead ook samenwerking. En vond Kees™.

Aan Kees™ de eer om een voorzet voor concept en design voor de website te doen. Aqcuisitie van opdrachtgevers en nieuwe medewerkers zijn de belangrijkste doelen van de website.

Voor we daadwerkelijk onze tanden in de website zetten, evalueerden we de huisstijl en de tone-of-voice van de communicatie. We bezonnen ons op kernwaarden. Partnerschap en feitelijke kennis en kunde blijken in het geweld van de dagelijkse online marketingpraktijk essentieel. Die waarden moet je voelen in elk contact met Maxlead.

background
background
background
Maxlead

Van 'u' naar 'je'

In een aantal sessies besloten we samen tot een vereenvoudiging van het logo, het gebruik van een steunkleur en een stuk of wat grafische elementen. We discussieerden over goed beeld en sexy koppen en stelden vast dat de website z’n bezoekers zou tutoyeren.

Met dit alles konden wij concreet aan het werk. We ontwierpen zestien templates die ruimte boden aan sterkte cases en de altijd aanwezige Maxlead-drive om kennis met de wereld te delen. Natuurlijk kwamen de kernwaarden en de aangescherpte brand-identity onder een kopje maar daarenboven werden ze vooral voelbaar door de hele site.

Huisstijlhandboek in atomen en moleculen

Kees™ werkt volgens de principes van atomic design. Waar je vroeger als online designer te rade ging bij een huisstijlhandboek, maken wij tegenwoordig atomen, moleculen en organisms die als basis dienen voor het ontwerp van de website, maar die evengoed gebruikt kunnen worden bij uitwerking van briefpapier, brochures, pennen en gebouwbelettering. Met het website-design kreeg Maxlead een nieuw huisstijlhandboek anno 2017. 

Omdat onder de Maxleadgelederen Wordpress-bouwers zijn, bouwen ze de website zelf. Zo werd de website een waar Gezamtkunstwerk.

Atomic design